👁️  362

Јава, 148 милиони жители. Русија, 146 милиони жители. Јава е дел од архипелагот што ја составува Индонезија, и по површина е петтиот по големина остров на Индонезија, а прв по населеност со 148 милиони луѓе.