👁️  565

Здравствениот систем остана без КАРИЛ по вчерашната поплава.

Оваа клиника е поплавена и е надвор од функција.

Пациентите веќе се препраќаат по други болници и клиники, а за тоа стигна и официјално соопштение потпишано од министерот.