👁️  663

Денес во Центарот за кариера, алумни и доживотно учење при УКЛО – (Кредо Центар), претставници од УМС на ВМРО-ДПМНЕ Битола присуствувавме на работилница на тема „Дигитално учество и младинска активност“, каде научивме како да ја користиме најновата алатка за поставување на проекти – ОПИН.

Како УМС на ВМРО-ДПМНЕ Битола земаме активно учество во креирање на политики за млади за подобрување на животот на младите.