👁️  12

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 10,1%, како резултат на зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес на корпоративниот сектор.

Годишниот пораст на кредитите од 6,4% е резултат на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на ОВОЈ ЛИНК