👁️  2343

Во Германија постојат 6 даночни стапки кои се регулирани за секој работник. Главно тие се регулирани според вашата фамилијарна состојба и тоа на:

  • Даночна класа 1: Самци без деца
  • Даночна класа 2: Самци со дополнителни олеснувања доколку имате дете – за да аплицирате во оваа даночна стапка прво мора да поднесете барање и вашето барање да биде одобрено
  • Даночна класа 3: Оваа класа е најчесто за парови кои заработуваат значително различна висина на плата од кои партнерот што заработува значително повеќе е класа 3 додека другиот со помала месечна плата влегува автоматски класа 5
  • Класа 4 доколку брачниот пар не е вработен или доколку заработувате еднакво или приближно еднакво тогаш класа 4 е право решение за вас. Одбивањата на данок се приближно како во класа 1
  • Класа 5 со фактор – оваа класа е слична на класата 3/5 доколку значително ви се разликуваат месечните плати со вашиот партнер, ви се одбива повеќе од класа 3/5 но сепак на крајот од годината при поднесување на даночна пријава не доплаќате или доплаќате минимално.
  • Класа 6 спаѓаат оние кои имаат значително помала месечна плата од партнерот кој е класа 3. Во оваа категорија се одбива доста голема сума на данок. Даночна пријава е задолжителна.
  • Даночна класа 7: Доколку имате втора работа- дополнителна заработувачка ќе ви биде одданочен секој цент. Во оваа класа се одбива најмногу данок и во оваа класа исто така спаѓаат ноќни саати, прекувремена работа итн.

Во Германија плаќате и данок за црква но за Ортодокс Христијани не се плаќа месечен данок. За да може да пресметате која класа на данок е погодна за вас и повеќе заданочните класи имате –ТУКА.

Поддршка за целата процедура како и сместување во Германија со дополнително олеснување за сите административни бариери ви овозможува бесплатно агенцијата КОНТЕКСТ.

Доколку имате еу пасош, термин за виза или виза – промена на работа контактирајте ги на линкот –ТУКА.

За промена на вашта класа се поднесува барање до Finanzamt во градот кој што живеете треба да пополнете докимент и ќе биде направена промената во рок од 2-3 недели.

Линк и формулар имате на следниот линк –ТУКА.

Како да ја промените даночната класа повеќе објаснато на германски јазик –ТУКА.