👁️  14537

Почитувани, Регистрацијата за термини за виза по Регулативата Западен Балкан. Доколку не знаете како да се регистрирате, пријавете се на овој линк, и Контекст Вработување бесплатно ќе ве регистрира.

Имајте во предвид дека тие само ќе ве регистрираат и немаат никакво влијание на тоа дали ќе добиете термин или не. https://kontext.com.mk/index.php/mk/dolgorocno-vrabotuvanje/germanija/visaport?fbclid=IwAR0RNRHVK9q0AuSHCfmZ7qvGaHACDviCyv5jkXkmat1LiuGK_bicCeS9U0c