👁️  12

Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (УНКТАД) очекува високи трошоци за конверзија на транспортната и пристанишната инфраструктура во CO2 неутрални горива.

Според телото на ОН, дополнителни трошоци до околу 111 милијарди евра (118 милијарди долари) ќе бидат направени до 2050 година.

До 26 милијарди евра ќе бидат потрошени за самите бродови, а меѓу 26 и 85 милијарди евра за инфраструктурата, објави денеска организацијата на ОН со седиште во Женева во својот извештај за поморскиот транспорт 2023 година.

Во својот труд, кој беше објавен пред Светскиот ден на поморството во четврток, УНКТАД повикува на праведна транзиција кон итно потребната декарбонизирана бродска индустрија.

УНКТАД верува дека префрлањето на CO2 неутрални горива може да ги зголеми нивните трошоци за помеѓу 70 и 100 проценти, што може да има влијание врз малите островски држави во развој, како и особено сиромашните земји кои во голема мера се потпираат на поморскиот транспорт.

Затоа, УНКТАД повикува на универзална регулаторна рамка која ќе се применува на сите бродови, без оглед на нивното знаме на регистрација, сопственост или области на работа.  (МИА)