👁️  1293

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ:

Корисниците на водни услуги на ЈКП „Водовод“ Битола кои имаат заостанат долг за вода и тоа по основ на тужени, редовни сметки и фактури за сите физички и правнилица / во периодот од 01.11.2022 година до 20.11.2022 година, задолжително да го платaт заостанатиот долг.

Доколку должниците не се јават во наведениот временски период, ЈКП Водовод-Битола ќе постапи согласно позитивните законски прописи, стои во соопштението на ЈКП Водовод.