👁️  2959

Според податоците на ЦРЕА, ЕУ е најголемиот извозен пазар на Русија со 85 милијарди евра, а по неа следува Кина со 35 милијарди евра. И покрај намаленото количество извоз, Русија сепак остварува рекордни приходи од продажба на фосилни горива, нагласува Лаури Миливирта.

Војната досега Русите ги чинела 100 милијарди евра, но приходите кои земјата ги остварила од гасот, нафтата и другите енергенси изнесуваат 158 милијарди, односно 58 милијарди повеќе. Ова значи дека Русија е сѐ уште во плус по шест месеци војување, анализира Центарот за истражување на енергија и чист воздух (ЦРЕА).

Во анализата на CREA се пресметани извозот на нафта, гас и јаглен од 24 февруари до 24 август, а со користени податоци од остварениот речен и морски сообраќај, како и протокот енергенси преку гасоводите.

Според тие податоци, ЕУ е најголемиот извозен пазар на Русија со 85 милијарди евра, а по неа следува Кина со 35 милијарди евра.

Во рамките на ЕУ, на прво место е Германија како увозник на енергија од Русија во вредност од 19 милијарди евра.

И покрај намаленото количество извоз, Русија сепак остварува рекордни приходи од продажба на фосилни горива, нагласува Лаури Миливирта од ЦРЕА.

– За да се справат со тоа, владите морат да ги зголемат тарифите, да воведат ограничувања за увозот од Русија и да спроведат мерки за штедење – рече тој, притоа нагласувајќи дека пред сѐ мора да се намали потрошувачката на нафта и на гас.