👁️  138

Ниеден Универзитет или Колеџ или Факултет од Македонија не се најде на Шангајската листа на Академско рангирање на светските универзитети.

Да повториме, НИЕДЕН не е рангиран, на Шангајската листа за 2022, рангирани се сите останати 2,500 универзитети.

Универзитетите во Белград, Загреб, Љубљана се од 401 до 500 место.