👁️  439
Во рамките на Политичката Академија организирана од УМС ВМРО-ДПМНЕ БИТОЛА на иницијатива на претседателот Мартин Ивановски, учесниците се запознаа со значењето на јавните политики и квалитетниот начин на управување со јавните финансии.
Предавачот, искусниот Анастас Џуровски, се погрижи за интересно и интерактивно искуство, пренесувајќи го знаењето на учесниците на непосреден начин.

Овој модул беше исполнет со разновидни активности, вклучувајќи дебати, студии на случаеви и интерактивни сесии, што ги охрабри учесниците да ги истражат идеите и да ги разберат концептите на јавните политики и управувањето со јавните финансии на практичен начин.

Следниот модул, закажан за недела, обетува да биде еднакво важен. Овој пат, фокусот е на развојот на вештини за медиумска писменост и јавно говорење. Учесниците имаат можност да ги збогатат своите вештини и да ги усовршат своите способности за комуникација.

Оваа иницијатива, #Модернизираме и #МладиСоВизија, не само што ги обучува учесниците, туку и ги поттикнува да бидат дел од градењето на подобра иднина. Веруваме дека инвестирањето во знаење и вештини ќе им овозможи да бидат активни учесници во креирањето на промени во општеството.

Се восхитуваме од ангажманот на учесниците и го очекуваме следниот модул да биде уште едно воспоставување на учење, размена на идеи и уште поголемо знаење, порачаа младите од УМС ВМРО ДПМНЕ БИТОЛА.