👁️  957

ПАНКО БРАШНАРОВ СЕ ОБРАЌА ДО ЦВАЈОТ – “СЛУШАЈ ЦВАЈ ФОТЕЉИТЕ ОСТАНАА ИСТИ САМО ЗАДНИЦИТЕ КОИ СЕДНАА СЕ МНОГУ ГЛАДНИ И ЌЕ ГО ИЗЕДАТ НАРОДОТ, ЌЕ ВИДИШ!”

НЕГОВОТО ОБРАЌЕ МОЖЕ ДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ – ТУКА.