👁️  96

Општина Могила обезбеди училишен прибор во центрите за Ран Децки Развој.

Во Могила, Добрушево и за првпат во село Долно Српци профункционираа центрите за ран детски развој, каде децата од предучилишна возраст се дружат и учат.

Набавивме училишен прибор за нормално функционирање и изведување на програмата.

Им посакавме многу успех и детски насмевки, стои во соопштението на градоначалникот Драганчо Саботковски.