👁️  12

Македонските интернет портали во иднина заеднички ќе се борат за подобрување на својот статус во општеството и за унапредување на професионалните стандарди и на третманот во медиумската заедница.

По подолго време, интернет порталите се обединуваат во идејата да настапат заеднички за подобрување на овој медиумски сектор и за воспоставување правила на игра.

На првото собрание на Здружението, претставниците на издавачите покренаа повеќе важни прашања, афирмирајќи го и барањето интернет порталите да влезат во Законот за медиумите, при претстојните промени на овој закон коишто се очекуваат наскоро.

Исто така, и во најавените измени на изборната регулатива, членовите на Onlinemedia.mk се согласни дека треба да се направат значителни промени, со цел да се отфрлат ограничувањата при изборното рекламирање во онлајн медиумите.

Здружението Onlinemedia.mk ќе се залага за целосно рамноправен третман на професионалните интернет портали со традиционалните медиуми, особено и поради фактот што истражувањата покажуваат дека интернет медиумите веќе се доминантен сегмент на медиумската индустрија, како во светот, така и кај нас, соопшти здружението onlinemedia.mk