👁️  47

Центарот за македонски јазик во Грција достави официјално барање до грчкиот министер за образование за воведување настава на македонски јазик.

Официјалното барање до министерот Ники Керамеос гласи:
Барање за воведување на македонскиот стандарден јазик како изборен предмет во основните и средните училишта во областите на северна Грција.

Во писмото, Центарот објаснува дека тие се регистрирана организација во Грција чија основна цел е зачувување и негување на македонскиот јазик во Грција.

Точниот број на македонски говорници во Грција не е познат, бидејќи податоците за јазичната разновидност не се собираат во националниот попис. Меѓутоа, македонскиот јазик традиционално се зборува (во различен степен) во многу градови и во стотици села, дваесетина општини во земјата.

Според нашиот статут, една од нашите главни цели е да го поддржиме идното воведување на македонскиот стандарден јазик како изборен предмет во државните училишта (основни и средни) и универзитетите во Грција, лоцирани во регионите на Западна Македонија, Централна Македонија и Источна Македонија. Македонија . Македонија и Тракија.

Дополнително, го поддржуваме идното формирање на педагошки училишта/одделенија на постоечките универзитети во Грција за развој на локални наставници по македонски јазик, како и наставни програми и наставни материјали, стои во барањето.