👁️  12

За еден сантиметар е намален водостојот на Преспанското Езеро, а нивоата на другите две природни езера во земјава се исти како вчера, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Од трите езера само водостојот на Охридското Езеро е повисок од просекот за август и тоа за само еден сантиметар. Нивото на Преспанското Езеро е за 1,85 метри пониско од повеќегодишниот просек за овој период од годината, а на Дојранското Езеро, пак, е пониско за 1,26 метри.

За разлика од езерата, водостоите на поголем дел од реките во земјава се повисоки или се блиску до просекот за август. Најголеми отстапувања имаат реките Црн Дрим на мерното место кај Ложани и Брегалница кај Берово, каде нивото е речиси двојно пониско од просечното и Пчиња кај Катлановска Бања и Вардар кај Јегуновце каде нивото е скоро двојно повисоко од просечното.