👁️  607

Рекордот на Зои Елис беше остварување на кошмарот на нашите родители. Таа успеала 32 пати во едно движење да ги запре електричните вентилатори со јазикот и не се повредила. Многумина коментираат дека нејзиниот јазик е од челик.