👁️  26

Резолуцијата за Сребреница e усвоена на Генералното собрание на Обединетите нации.

84 земји гласаа за, 19 против, додека 68 земји беа воздржани.

Македонија гласаше ЗА и е коспонзор.