👁️  635

Лозарите повторно ограбени од Винариите, грозјето го земаат без пари лозарите неможат да ги покријат основните трошоци.