👁️  3155

Скопјенец се пожали дека струјата потрошена во шест дена од месецот, од 16 до 21 јули, два пати е наплатена. Еднаш во сметката за периодот од 23 јуни до 21 јули, а вториот пат во сметката за периодот од 16 јули до 22 август.

Како што можете да забележите, деновите од 16 до 21 јули се јавуваат во двете сметки, па едни исти потрошени киловати два пати му се наплатени.

Ова тој го оквалификувал со еден збор – КРАЖБА.