👁️  1958

Скопјанец на својот ФБ профил реагира за сметката за струја што ја добил, при што надоместокот за пренос е поголем од сумата што треба да ја плати за потрошена електрична енергија:

Надомест за потрошена електрична енергија 1.388,61 денариНадомест за пренос и дистрибуција на електрична енергија 1936,33 денари

ДДВ 5% -> 166,25 денари

Комунална такса за јавно осветлување 184,00 денари

Фактура 3675,00 денари.