👁️  2630

Историски фотографии од годините на Првата светска вojна, кои прикажуваат колони бугарски вojници во Битола како ги водат кон центарот на градот.

Според податокот се работи за 1916 година.