👁️  5

„Ако во 2019 година е набавена биолошката терапија за болните од малигни заболувања, смртноста во 2020 и 2021* година би требало значајно да опаѓа. Наместо тоа, таа расте! Видете ги графиконите. Зошто?“ прашува проф. д-р Драган Даниловски, епидемиолог.

*Податоците за 2022 година Институтот за јавно здравје ќе ги објави во почетокот на 2024 година.

Извор: Институт за јавно здравје, публикација „Рак во Република Северна Македонија“, страници 10 и 11