Цитати

ПАНКО БРАШНАРОВ – ФОТЕЉИТЕ ОСТАНАА ИСТИ САМО ЗАДНИЦИТЕ КОИ СЕДНАА СЕ МНОГУ ГЛАДНИ И ЌЕ ГО ИЗЕДАТ НАРОДОТ, ЌЕ ВИДИШ!
|

ПАНКО БРАШНАРОВ – ФОТЕЉИТЕ ОСТАНАА ИСТИ САМО ЗАДНИЦИТЕ КОИ СЕДНАА СЕ МНОГУ ГЛАДНИ И ЌЕ ГО ИЗЕДАТ НАРОДОТ, ЌЕ ВИДИШ!

ПАНКО БРАШНАРОВ СЕ ОБРАЌА ДО ЦВАЈОТ – “СЛУШАЈ ЦВАЈ ФОТЕЉИТЕ ОСТАНАА ИСТИ САМО ЗАДНИЦИТЕ КОИ СЕДНАА СЕ МНОГУ ГЛАДНИ И ЌЕ ГО ИЗЕДАТ НАРОДОТ, ЌЕ ВИДИШ!” НЕГОВОТО ОБРАЌЕ МОЖЕ ДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ – ТУКА.

Гане Тодоровски: Е Анте, Анте, ти барем знаеш каде почиваш, каде ли и во чија земја ќе почиваме ние…“

Гане Тодоровски: Е Анте, Анте, ти барем знаеш каде почиваш, каде ли и во чија земја ќе почиваме ние…“

Зборовите на академик Гане Тодоровски кажани на погребот на Анте Поповски: „Еве ја таа земја за која толку пекаше, те чека да те присвои за да се увери дека си нејзин… Е Анте, Анте, ти барем знаеш каде почиваш, каде ли и во чија земја ќе почиваме ние…“

Најдобри цитати од Александар Велики

Најдобри цитати од Александар Велики

Александар III Македонски, попознат како Александар Велики, бил крал (базилеус) на античкото грчко кралство Македонија и член на династијата Аргеад. Роден е во Пела во 356 година п.н.е. и го наследи својот татко Филип Втори на тронот на 20-годишна возраст. Помина поголемиот дел од владејачките години на невидена воена кампања низ Азија и северо-источна Африка…

Патував долго, патував цела вечност, од тебе до мојата небиднина

Патував долго, патував цела вечност, од тебе до мојата небиднина

Македонската книжевна историја започнува со основањето на Охридската книжевна школа во Охрид во југозападна Македонија во 9 век со помош на св. Климент Охридски. Карактеристично за оваа книжевна школа е единството на јазични и правописни црти и продолжувањето на кирилометодиевската дејност и традиција. Со помош на Охридската книжевна школа народот го пронашол својот народен, јазичен и културен идентитет. Старата македонска книжевност е поим…

Прекрасни цитати од Петре М. Андреевски

Прекрасни цитати од Петре М. Андреевски

Петре Мито Андреевски е роден во с. Слоештица, Демир Хисар на 25 јуни 1934, а е починат во Скопје на 25 септември 2006 година. Се вбројува меѓу најдаровитите, а воедно и најпопуларните македонски поети и раскажувачи. Неговите приказни се честопати необични и чудно испреплетени, раскрилуваат еден познат и близок свет, што го препознаваме како ехо…

Најубавите цитати од македонската љубовна поезија

Најубавите цитати од македонската љубовна поезија

Велат дека не постои едно годишно време за љубовта, но се чини дека месецот мај е можеби најубавиот и најромантичниот месец во годината, месец во кој блеска пролетта со сета своја раскошна убавина, будејќи ги нашите емоции и кревки чувства. Кога се работи за поезија, најдобро е да се започне од домашната, затоа што оние…