👁️  26

Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија ќе претседава со БАМИН мрежата (Балканската интерагенциска мрежа за управување со нелегално стекнат имот) во периодот 2024 – 2025 година.

– Со задоволство објавувам дека имам чест како директор на Агенцијата за управување со одземен имот, да  претседавам со БАМИН мрежата во периодот 2024 – 2025 година. Со голема чест Македонија ќе го одржи Претседателството на Бамин во наведениот период, а оваа одлука ја донесовме денес на одржаната седница на Управнот одбор на БАМИН мрежата, објави директорот на Агенцијата Друтон Небиу.

Ова, посочува Небиу, претставува голем чекор во напредокот за нашата земја во областа на управувањето со одземениот имот, а при тоа и во зајакнувањето на капацитетите на финансиските истраги и конфискација на нелегално стекнат имот.